Överbliven mat

Vi har ett samarbete med Café Trappanér här i Göteborg och skänker all överbliven mat eller fika till dem.

Café Trappanér startades 2001 efter en förfrågan från Mobila Teamet, ett kommunalt projekt som arbetar för hemlösa. De såg ett behov och tillfrågade Göteborgs Baptistförsamling,Tabernaklet om de var villiga att bedriva kvällsverksamhet för denna målgrupp. Denna förfrågan låg helt i linje med en dröm om socialt arbete som församlingen bar på under denna tid.

Därefter har Café Trappanér blivit en trygg punkt i tillvaron för Göteborgs hemlösa och socialt utsatta. Det är en mötesplats där gäster får känna sig accepterade och respekterade trots sin utsatta sociala ställning. Många har missbruk- och beroendeproblematik samt i många fall psykisk ohälsa. I genomsnitt tar de emot 120 gäster per kväll.

Läs mer om Café Trappanér här.

11